Om oss.

 

För Gühring Sweden AB är kvalitet ett ledord och våra kunder skall alltid känna

sig prioriterade och få tillgång till den bästa möjliga servicen.

Vi erbjuder Gührings kompletta program direkt från huvudlagret i Berlin samt

omslipning, beläggning och tillverkning av specialverktyg från vårt

servicecenter i Lidköping.

Då vi är ett helägt dotterbolag till Gühring KG kan vi garantera den allra högsta

kvaliteten samt erbjuda en heltäckande teknisk support.

Gühring Sweden AB erbjuder också våra kunder en pick-up service där vi

hämtar och lämnar verktyg för omslipning och beläggning.

Vem erbjuder mer?

Försäljningsvillkor

 

Allmänt

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla inkommande order om inget annat har avtalats.
Som standard gäller leveransbestämmelser enligt NL 01 och Incoterms 2010.

Leveransvillkor

Fritt Gührings lager Lidköping.
Ordervärde understigande 2000 kr. debiteras fraktkostnad med 100 kr.
Våra priser gäller inklusive standard emballage.

Priser

Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras ränta motsvarande Riksbankens diskonto +8%

Annullering

Annullering av order kan ske endast efter överenskommelse. Fem procent av ordervärdet debiteras, dock minst 300 kr.
Till detta kommer kostnader för nedlagt arbete och inköp som vi ej kan annullera.

Returer

Av oss i förväg godkänd retur krediteras högst 80 % av debiterat pris. Dessutom debiterar vi en fast hanteringavgift om 100 kr per position. Det totala värdet på returen skall överstiga 1000 kr för att kreditering skall godkännas.
Kreditering av verktyg äldre än 20 arbetsdagar godkänns inte.
Endast original förpackningar godkänns. Specialverktyg med av kund godkänd ritning krediteras inte.
Fel orsakade av Gühring krediteras till 100 %.

Äganderättsförbehåll

Varorna förblir Gühring Sweden ABs egendom om inte full betalning erhållits efter förfallodag.