RF 100 Ti Aircraft

Dess hårdhet, kemiska resistens och låg värmeutveckling gör titan oumbärlig för tungt belastade komponenter som t.ex. används inom flygindustrin. Samtidigt som dessa egenskaper medför stora bearbetningsutmaningar. Gührings RF 100 Ti Aircraft fräs är speciellt framtagen för att möta dessa krav

Ratio fräs RF100 Ti Aircraft har en speciell geometri som möjliggör processäker fräsning, spårfräsning och grovbearbetning i både titan och speciallegeringar. Den optimerade spånbrytaren har ett djupare spår i den främre skäreggen vilket ger otroligt mycket bätte spånevakuering.  Dessutom finns RF 100 Ti Aircraft med helix (spiralvinkel) som ger fräsen en ökad stabilitet. En optimerad hörnradie garanterar lång verktygslivslängd.

 

 

RF 100 Ti Aircraft under användning

RF100 Ti  Aircraft, Guhring no. 3498 12,020, strukturell luftfartygs komponent

Applikation: Våt bearbetning i TiAl6V4

Skär parametrar:

ap: 24 mm                             ae: to 0.53 mm

vc: 155 m/min    S: 4125 min-1

fz: to 0.18 mm    vf: to 3100 mm/min

Metallavverkning: Q = 36 cm³/min

Verktygslivslängd är över 135 min för grov bearbetning!

 

 

Ökad prestanda med reducerad verktygsslitage: Gühring ZENIT

RF 100 Ti Aircraft finns även med ZENIT-beläggning som special. Utvecklat för att förbättra prestandan för verktyget i titanlegeringar samt tagit hänsyn till verktygets livslängd och skärparametrar, ZENIT-beläggningen minskar även kantuppbyggnad vid bearbetning i aluminium och titan.

Där Ti baserade beläggningar tenderar att binda med det material som ska bearbetas så gör zirkoniumnitrid baserade beläggningar att ZENIT bara reagerar kemiskt långsamt med titan och titanlegeringar. Minskning av skärkants spänning och friktionskrafter leder till längre verktygslivslängd.